DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tài chính

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Trang Đài Nguyễn Thị Trang Đài Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

29/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ KIM OANH TRẦN THỊ KIM OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

07/04/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Ngọc Hưng Võ Ngọc Hưng Giới tính: Nam Tuổi: 46 Tốt nghiệp Đại học

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ lê thị sơn tuyền lê thị sơn tuyền Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

28/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Mai Linh Phạm Thị Mai Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 44 Tốt nghiệp Đại học

10/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thị Thủy Tiên Đỗ Thị Thủy Tiên Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

10/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ NGỌC THUỶ HOÀNG THỊ NGỌC THUỶ Giới tính: Nữ Tuổi: 48 Tốt nghiệp Đại học

05/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hải Anh Nguyễn Hải Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

12/05/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Hồng Nhã Bùi Thị Hồng Nhã Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

19/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 1000000
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lương Bình Tâm Lương Bình Tâm Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

12/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thị Huyền Trang Phan Thị Huyền Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

12/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chu Hồng Thu Chu Hồng Thu Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

12/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH