DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Triết học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Thị Vân Anh Huỳnh Thị Vân Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

18/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Triết học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Minh Anh Trần Thị Minh Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

09/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Triết học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Hữu Trung Kiên Phạm Hữu Trung Kiên Giới tính: Nam Tuổi: 25 Đại học

18/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Triết học Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH