DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngữ văn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Hiền Trần Thị Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

22/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Tú Uyên Bùi Thị Tú Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Đại học

10/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Quyên Trần Thị Quyên Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

29/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Quyên Trần Thị Quyên Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

07/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Bảo Yến Thư Nguyễn Bảo Yến Thư Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

13/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Thị Linh Thanh Vũ Thị Linh Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Đại học

28/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Thị Bích Thủy Ngô Thị Bích Thủy Giới tính: Nữ Tuổi: 45 Cao đẳng

20/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lưu Thị Thúy Lưu Thị Thúy Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Cao đẳng

02/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Lan Lê Thị Lan Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Cao đẳng

12/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Cao đẳng

25/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bích Phượng Nguyễn Thị Bích Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

13/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Minh Hiếu Nguyễn Thị Minh Hiếu Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

02/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Hoàng Phụng Trần Hoàng Phụng Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Đại học

24/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thị Tân Đỗ Thị Tân Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Cao đẳng

19/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Kim Chi Trần Thị Kim Chi Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

19/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Thơm Ka Thơm Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

18/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ k'thim k'thim Giới tính: Nữ Tuổi: 26 12/12

28/11/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
- Thị trấn Đinh Văn, h. Lâm Hà, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: 2 năm 1 tháng

DANH MỤC NGÀNH