DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiếng Trung

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Thị Hạnh Vũ Thị Hạnh Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Đại học

06/05/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Trung Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Thị Hạnh Vũ Thị Hạnh Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Đại học

01/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Trung Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Mộng Huyền Đinh Mộng Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

19/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Trung Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Ngọc Huyền Trân Trần Ngọc Huyền Trân Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

25/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Trung Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lý Xương Viễn Lý Xương Viễn Giới tính: Nam Tuổi: 44 Đại học

31/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Trung Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hà Văn Quang Hà Văn Quang Giới tính: Nam Tuổi: 31 Đại học

11/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Trung Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Liên Nguyễn Thị Liên Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Thạc sỹ

10/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Trung Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Văn Hảo Trần Văn Hảo Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp THPT

02/03/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Trợ lý Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Trung Kinh nghiệm: 6 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hà Văn Quang Hà Văn Quang Giới tính: Nam Tuổi: 29 Đại học

01/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Trung Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Thị Thanh Vũ Thị Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 44 12/12

24/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Trung Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Phạm Trúc Quỳnh Nguyễn Phạm Trúc Quỳnh Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

23/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Trung Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lý Xương Viễn Lý Xương Viễn Giới tính: Nam Tuổi: 44 Đại học

17/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Trung Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Thảo Nguyễn Ngọc Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Đại học

21/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Trung Kinh nghiệm: 6 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Văn Hảo Trần Văn Hảo Giới tính: Nam Tuổi: 32 Đại học

05/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Trung Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH