DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh tế Nông Lâm

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thúy Tuyên Nguyễn Thị Thúy Tuyên Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

20/02/2024

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 8.000.000
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mai Thu Phương Mai Thu Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

17/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Tuấn Hiền Vũ Tuấn Hiền Giới tính: Nam Tuổi: 42 Đại học

11/07/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: 14 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Mỹ Lệ Nguyễn Thị Mỹ Lệ Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

29/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8.000.000
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Mỹ Duyên Đặng Thị Mỹ Duyên Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

30/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thúy Hằng Nguyễn Thúy Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

18/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ninh Thị Thắm Ninh Thị Thắm Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

09/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH