DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh tế Nông Lâm

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Mỹ Lệ Nguyễn Thị Mỹ Lệ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

29/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8.000.000
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Mỹ Duyên Đặng Thị Mỹ Duyên Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

30/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thúy Hằng Nguyễn Thúy Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

18/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ninh Thị Thắm Ninh Thị Thắm Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

09/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH