DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trắc địa - Địa hình

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Kim Linh Nguyễn Kim Linh Giới tính: Nam Tuổi: 31 Cao đẳng

23/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Trắc địa - Địa hình Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Lệ Hoa Phạm Thị Lệ Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Cao đẳng

14/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Trắc địa - Địa hình Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Năm Nguyễn Thị Năm Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Cao đẳng

13/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Trắc địa - Địa hình Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đức Hòa Nguyễn Đức Hòa Giới tính: Nam Tuổi: 36 Trung cấp

08/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Trắc địa - Địa hình Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH