DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị nguồn nhân lực

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Cường Nguyễn Văn Cường Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

14/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thị Thanh Tùy Võ Thị Thanh Tùy Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

12/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hòa Trang Nguyễn Thị Hòa Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

11/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Vũ Thảo Ly Phạm Vũ Thảo Ly Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

09/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngân Nguyễn Thị Ngân Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

24/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đoàn Thị Hoàng Mi Đoàn Thị Hoàng Mi Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

07/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Thị Sen Hồ Thị Sen Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

10/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Kim Phụng Lê Thị Kim Phụng Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

24/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH