DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thanh Duy Nguyễn Thanh Duy Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

05/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đoàn Minh Trí Đoàn Minh Trí Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

06/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị An Bình Lê Thị An Bình Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Lê Trường Duy Hoàng Lê Trường Duy Giới tính: Nam Tuổi: 18 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/03/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
- Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
- Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Lân Quốc Hưng Nguyễn Lân Quốc Hưng Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

17/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN LƯU LÊ VĂN LƯU Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

13/03/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ CHÚY LÊ CHÚY Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thanh Tài Nguyễn Thanh Tài Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

14/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Quang Thoại Trần Quang Thoại Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Tốt nghiệp Trung cấp

25/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Nguyễn Nhật Nguyên Hồ Nguyễn Nhật Nguyên Giới tính: Nam Tuổi: 22 Cao đẳng nghề

24/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Phan Bích Ngọc Nguyễn Phan Bích Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Cao đẳng nghề

24/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Nguyễn Duy Khánh Phan Nguyễn Duy Khánh Giới tính: Nam Tuổi: 21 Sơ cấp nghề

24/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Quốc Khánh Hoàng Quốc Khánh Giới tính: Nam Tuổi: 21 Sơ cấp nghề

24/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đàm Đình Chung Đàm Đình Chung Giới tính: Nam Tuổi: 23 Sơ cấp nghề

24/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Trung Hiếu Đinh Trung Hiếu Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

19/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Vinh Nguyễn Ngọc Vinh Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 1 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Thanh Sơn Ngô Thanh Sơn Giới tính: Nam Tuổi: 19 Cao đẳng nghề

28/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Xuân Bách Phạm Xuân Bách Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Hoài Nam Vũ Hoài Nam Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Thanh Hậu Lê Thị Thanh Hậu Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 12.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Quốc Hùng Nguyễn Quốc Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 20 Tốt nghiệp Trung cấp

09/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Xuân Nam Nguyễn Xuân Nam Giới tính: Nam Tuổi: 44 Tốt nghiệp Đại học

19/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 10.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 12 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê văn Lưu Lê văn Lưu Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

19/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: > 7.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Xuân Vỹ Lê Xuân Vỹ Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

10/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạ Văn Tiến Tạ Văn Tiến Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lường Thành Thắng Lường Thành Thắng Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

03/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thị Vân Đỗ Thị Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 47 Tốt nghiệp Trung cấp

02/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Quỳnh Trà Mi Đỗ Quỳnh Trà Mi Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Lâm Hà Nguyễn Thị Lâm Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 2 năm

DANH MỤC NGÀNH