DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiều Lê Hồng Kông Kiều Lê Hồng Kông Giới tính: Nam Tuổi: 34 Đại học

05/07/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Quý Đông Lê Quý Đông Giới tính: Nam Tuổi: 18 Đại học

24/06/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Tuấn Kha Lê Tuấn Kha Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Đại học

24/06/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn Thị Hạnh Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Cao đẳng

11/06/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Quốc Anh Trần Quốc Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Cao đẳng

11/06/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chu Đức Sơn Chu Đức Sơn Giới tính: Nam Tuổi: 34 Đại học

05/06/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Mỹ Liên Nguyễn Thị Mỹ Liên Giới tính: Nữ Tuổi: 44 Trung cấp

28/05/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hùng Khang Nguyễn Hùng Khang Giới tính: Nam Tuổi: 25 Đại học

15/05/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 10.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Đình Phương Trần Đình Phương Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trung cấp nghề

08/04/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Quốc Vũ Trần Quốc Vũ Giới tính: Nam Tuổi: 22 Cao đẳng

04/04/2024

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Minh Anh Tuấn Trần Minh Anh Tuấn Giới tính: Nam Tuổi: 22 Cao đẳng nghề

01/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Kim Tùng Lê Kim Tùng Giới tính: Nam Tuổi: 31 Trung cấp

21/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: 10.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Quang Hoàng Lê Quang Hoàng Giới tính: Nam Tuổi: 32 Đại học

19/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hữu Hải Đăng Nguyễn Hữu Hải Đăng Giới tính: Nam Tuổi: 42 Đại học

01/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Trường Minh Nguyễn Trường Minh Giới tính: Nam Tuổi: 25 Đại học

22/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Nguyễn Trung Hiếu Lê Nguyễn Trung Hiếu Giới tính: Nam Tuổi: 24 Đại học

13/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Chí Hiếu Võ Chí Hiếu Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

08/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chu Văn Đồng Chu Văn Đồng Giới tính: Nam Tuổi: 34 Cao đẳng

30/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cao Việt Bách Cao Việt Bách Giới tính: Nam Tuổi: 37 Đại học

17/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ SỸ LÂM LÊ SỸ LÂM Giới tính: Nam Tuổi: 39 Đại học

05/10/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Minh Hiền Hồ Minh Hiền Giới tính: Nam Tuổi: 25 Trung cấp

02/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Tuấn Anh Giới tính: Nam Tuổi: 31 Đại học

28/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Quang Vinh Phạm Quang Vinh Giới tính: Nam Tuổi: 35 Cao đẳng

21/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hải Lương Lê Hải Lương Giới tính: Nam Tuổi: 25 Cao đẳng

16/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Minh Hưng Huỳnh Minh Hưng Giới tính: Nam Tuổi: 40 Trung cấp

01/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Huy Toàn Trần Huy Toàn Giới tính: Nam Tuổi: 44 Đại học

18/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 5 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Minh Hưng Huỳnh Minh Hưng Giới tính: Nam Tuổi: 40 Trung cấp

29/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hà Quốc Huy Hà Quốc Huy Giới tính: Nam Tuổi: 24 Đại học

06/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Thị Hải Yến Ngô Thị Hải Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Cao đẳng

06/02/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Tuấn Hai Nguyễn Tuấn Hai Giới tính: Nam Tuổi: 31 Cao đẳng

17/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH