DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động tiền lương

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thanh Long Lê Thanh Long Giới tính: Nữ Tuổi: 46 Không yêu cầu

15/04/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hữu Thị Gấm Hữu Thị Gấm Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Tốt nghiệp THCS

19/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Diễm Mi Trần Thị Diễm Mi Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Không yêu cầu

18/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Tươi Phạm Thị Tươi Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp THPT

22/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hoài Nguyễn Thị Hoài Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp THPT

25/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Xuân Tân Nguyễn Xuân Tân Giới tính: Nam Tuổi: 32 Không yêu cầu

03/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Giang Minh Nguyễn Giang Minh Giới tính: Nam Tuổi: 42 Không yêu cầu

11/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Thị Dung Huỳnh Thị Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 54 Không yêu cầu

14/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Nguyễn Anh Tuấn Hoàng Nguyễn Anh Tuấn Giới tính: Nam Tuổi: 24 Không yêu cầu

11/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thẩm Lê Hùng Thẩm Lê Hùng Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Không yêu cầu

14/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan Giới tính: Nữ Tuổi: 22 12/12

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Lan Đặng Thị Lan Giới tính: Nữ Tuổi: 54 Tốt nghiệp THPT

02/05/2020

Khu vực làm:
- Phường 2, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Quốc Huy Phan Quốc Huy Giới tính: Nam Tuổi: 31 09/12

16/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 9000000
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thanh Yên Võ Thanh Yên Giới tính: Nữ Tuổi: 30 12/12

04/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đò Thúy Mai Vy Đò Thúy Mai Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Không yêu cầu

30/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH