DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lịch sử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Khang Nguyễn Văn Khang Giới tính: Nam Tuổi: 18 Đại học

09/01/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lịch sử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Hồng Liên Trần Thị Hồng Liên Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Đại học

25/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lịch sử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Hoàn Ka Hoàn Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

10/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lịch sử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO BẢO LÂM CAO BẢO LÂM Giới tính: Nam Tuổi: 27 Thạc sỹ

12/12/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Lịch sử Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Nguyễn Anh Khoa Trần Nguyễn Anh Khoa Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp THPT

25/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lịch sử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hoàng Bảo Trâm Lê Hoàng Bảo Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

02/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lịch sử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị My Nguyễn Thị My Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

06/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lịch sử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phùng Văn Dũng Phùng Văn Dũng Giới tính: Nam Tuổi: 29 Đại học

04/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lịch sử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thủy Phương Nguyễn Thị Thủy Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Cao đẳng

18/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lịch sử Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH