DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Nhật Trâm Nguyễn Ngọc Nhật Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Tiến Phước Đặng Tiến Phước Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Luân Tuyết Chinh Luân Tuyết Chinh Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Tuyết My Nguyễn Thị Tuyết My Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Phương Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Quỳnh Như Bùi Thị Quỳnh Như Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Minh Thư Trần Thị Minh Thư Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

25/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lô Thị Huyền Thương Lô Thị Huyền Thương Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

19/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Việt Hà Nguyễn Thị Việt Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

18/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

16/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO THỊ HÒE ĐÀO THỊ HÒE Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

10/11/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Vũ Thiên Di Nguyễn Vũ Thiên Di Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

22/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Nhật Bảo Ngân Nguyễn Nhật Bảo Ngân Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

22/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đào Thị Hòe Đào Thị Hòe Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

13/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Dải Ka Dải Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Nga Trần Thị Nga Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

10/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Thị Ngọc Hoa Vũ Thị Ngọc Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

14/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hường Nguyễn Thị Hường Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lâm Thị  Ngọc Thương Lâm Thị Ngọc Thương Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

07/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Thị Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Tú Đặng Thị Tú Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Thương Nguyễn Ngọc Thương Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Dung Phạm Thị Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mooc K' Dah Lin Mooc K' Dah Lin Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Nguyệt Đương Nguyễn Nguyệt Đương Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

10/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Nguyệt Đương Nguyễn Nguyệt Đương Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

08/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ K' Phương K' Phương Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

03/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mai Thị Loan Mai Thị Loan Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

02/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Ngọc Anh Thư Trần Ngọc Anh Thư Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bảo Uyên Nguyễn Thị Bảo Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH