DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vật lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thu Thủy Trần Thị Thu Thủy Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Tiến Mạnh Nguyễn Tiến Mạnh Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Văn Toán Đặng Văn Toán Giới tính: Nam Tuổi: 36 Sơ cấp nghề

19/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH