DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Báo chí/Biên tập

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Hạ Tuyên Trần Hạ Tuyên Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Đại học

08/05/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thúy Sang Nguyễn Thị Thúy Sang Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

07/12/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Hằng Bùi Thị Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

22/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Hằng Bùi Thị Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

10/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thúy An Trần Thị Thúy An Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Cao đẳng

04/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Bích Nguyễn Ngọc Bích Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

25/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Đại học

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hà Ni Niê Hà Ni Niê Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

10/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hà Ni - Niê Hà Ni - Niê Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

02/06/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: 3 năm

DANH MỤC NGÀNH