DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phan Tiến Phúc Phan Tiến Phúc Giới tính: Nam Tuổi: 34 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

30/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: thủ kho Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 8 năm 9 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Vũ Khải Nguyễn Vũ Khải Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trình độ: 12/12

30/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Quang Huy Trần Quang Huy Giới tính: Nam Tuổi: 17 Trình độ: Không yêu cầu

30/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lại Thị Thúy Lại Thị Thúy Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: Không yêu cầu

30/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Công nhân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thanh Cường Nguyễn Thanh Cường Giới tính: Nam Tuổi: 39 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

30/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phạm Thảo Nguyên Phạm Thảo Nguyên Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

30/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: NV kinh doanh hoặc y sỹ nha khoa Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Thị Quỳnh Như Lê Thị Quỳnh Như Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

30/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán, văn phòng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Hồ Vũ Tùng Lâm Hồ Vũ Tùng Lâm Giới tính: Nam Tuổi: 32 Trình độ: Sơ cấp nghề

30/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: nấu ăn Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần THị Lê Sương Trần THị Lê Sương Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

30/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Thị Ngọc Tuyết Lê Thị Ngọc Tuyết Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

29/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Huỳnh Thị Ánh Minh Huỳnh Thị Ánh Minh Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

29/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đặng Thị Mỹ Linh Đặng Thị Mỹ Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

29/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phạm Duy Hùng Phạm Duy Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trình độ: Sơ cấp nghề

29/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT K' Vương K' Vương Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trình độ: Không yêu cầu

29/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phạm Thị Kiều Oanh Phạm Thị Kiều Oanh Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: 09/12

29/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

28/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đỗ Dương Thùy Trang Đỗ Dương Thùy Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

28/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đoàn Minh Hùng Đoàn Minh Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

28/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đoàn Văn Nguyên Đoàn Văn Nguyên Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

28/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Thị Vân Anh Trần Thị Vân Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: 10/12

27/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: công nhân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Njàn Kòn Yồng Linh Njàn Kòn Yồng Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Trình độ: 12/12

27/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: công nhân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Bá Long Nguyễn Bá Long Giới tính: Nam Tuổi: 30 Trình độ: Không yêu cầu

27/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Văn Tùng Nguyễn Văn Tùng Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

27/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: ở BL, có thể di chuyển... Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lâm Mỹ Mai Lâm Mỹ Mai Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Trình độ: Không yêu cầu

27/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phạm Thị Hồng vân Phạm Thị Hồng vân Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

27/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: NV kế toán Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phạm Thị Hoa Phạm Thị Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

26/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên Pháp lý/ Nhân viên Nhân sự Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận
Chuyên môn: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Huỳnh Ngân Thảo Huỳnh Ngân Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

26/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Tăng Nhật Hưng Tăng Nhật Hưng Giới tính: Nam Tuổi: 24 Trình độ: Không yêu cầu

26/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phí Thị Thùy Trang Phí Thị Thùy Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

26/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kinh tế, du lịch dịch vụ phiên dịch Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Võ Thành Đạt Võ Thành Đạt Giới tính: Nam Tuổi: 30 Trình độ: Không yêu cầu

26/07/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH