DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Tấn Phương Nguyễn Tấn Phương Giới tính: Nam Tuổi: 31 Trình độ: Không yêu cầu

14/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phan Anh Tuấn Phan Anh Tuấn Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Đại học

14/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: tìm việc văn phòng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Trình độ: Cao đẳng

12/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Bảo mẫu Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phan Kim Hoàn Mỹ Phan Kim Hoàn Mỹ Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: Đại học

11/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: QA/QC Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Mai Thi Lê Mai Thi Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: Tốt nghiệp THPT

11/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Phục vụ Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn Thị Hạnh Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Trình độ: Cao đẳng

11/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Công nghệ thông tin Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đàng Huỳnh Phú Quốc Đàng Huỳnh Phú Quốc Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trình độ: Không yêu cầu

11/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: tìm việc LĐPT Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Minh Khoa Trần Minh Khoa Giới tính: Nam Tuổi: 18 Trình độ: Không yêu cầu

11/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: bảo vệ Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Quốc Anh Trần Quốc Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: Cao đẳng

11/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: tìm việc CNTT Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Hoàng Hùng Nguyễn Hoàng Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp THPT

11/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT M' Lượng M' Lượng Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Không yêu cầu

11/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: công nhân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Ngô Thị Điệp Ngô Thị Điệp Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Trình độ: Cao đẳng nghề

10/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Thanh Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trình độ: Cao đẳng

10/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán doanh nghiệp Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Hoàng Gia Bảo Nguyễn Hoàng Gia Bảo Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trình độ: Không yêu cầu

10/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Pha chế Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đào Thị Loan Đào Thị Loan Giới tính: Nữ Tuổi: 58 Trình độ: Không yêu cầu

10/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: trông coi nhà, vườn, vợ Nguyễn Văn Duyên Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Văn Duyên Nguyễn Văn Duyên Giới tính: Nam Tuổi: 58 Trình độ: Không yêu cầu

10/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Trông coi nhà, vườn, chồng Đào Thị Loan Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phan Thanh Tú Phan Thanh Tú Giới tính: Nam Tuổi: 36 Trình độ: Không yêu cầu

10/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Tìm việc LĐPT bao ăn ở Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đinh Long Vũ Đinh Long Vũ Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trình độ: Sơ cấp nghề

10/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: lái xe B2 Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trương Công Tùng Trương Công Tùng Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trình độ: Sơ cấp nghề

10/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Ka Sở Ka Sở Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp THPT

07/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Phục vụ Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Võ Thị Kim Hồng Võ Thị Kim Hồng Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: Không yêu cầu

07/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Kim Duyên Nguyễn Thị Kim Duyên Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Trình độ: Tốt nghiệp THCS

06/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Công nhân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Văn Quốc Nguyễn Văn Quốc Giới tính: Nam Tuổi: 51 Trình độ: Không yêu cầu

05/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nông/Lâm/ Ngư Nghiệp Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Chu Đức Sơn Chu Đức Sơn Giới tính: Nam Tuổi: 34 Trình độ: Đại học

05/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: CNTT, ổn định Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trịnh Hoàng Quân Trịnh Hoàng Quân Giới tính: Nam Tuổi: 32 Trình độ: Cao đẳng

05/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên văn phòng, NV quản lý Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Bùi Thị Mơ Bùi Thị Mơ Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Trình độ: Không yêu cầu

04/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Hứa Thành Đạt Hứa Thành Đạt Giới tính: Nam Tuổi: 42 Trình độ: Cao đẳng

03/06/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Giảng dạy tiếng Anh Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Ngô Thị Phương Uyên Ngô Thị Phương Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 49 Trình độ: Không yêu cầu

31/05/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: tìm phụ quán ăn, nấu ăn giúp việc gia đình. không ở lại ( người Nha Trang) Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Quang Tấn Nguyễn Quang Tấn Giới tính: Nam Tuổi: 34 Trình độ: Không yêu cầu

31/05/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: tìm việc lái xe B2 Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Thanh Trúc Nguyễn Thị Thanh Trúc Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Trình độ: Đại học

31/05/2024

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH