DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Thị Thùy Trinh Trần Thị Thùy Trinh Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Đại học

20/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: NV Kinh doanh, NV Marketting Mức lương mong muốn: 7tr đên 8tr
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Ngọc Trường Hải Nguyễn Ngọc Trường Hải Giới tính: Nam Tuổi: 39 Trình độ: Không yêu cầu

20/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Bảo vệ, Phụ xe Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Phương Linh Trần Phương Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Trình độ: Không yêu cầu

20/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đặng Thị Hồng Thương Đặng Thị Hồng Thương Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Không yêu cầu

20/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lễ tân, sales nha khoa/k/.. Lương >6tr++ Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Sản Nguyễn Thị Sản Giới tính: Nữ Tuổi: 47 Trình độ: Không yêu cầu

20/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nông Hoài Nam Nông Hoài Nam Giới tính: Nam Tuổi: 23 Trình độ: Không yêu cầu

20/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: lao động phổ thông Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Văn Nghĩa Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trình độ: Không yêu cầu

20/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên giao hàng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đỗ Thị Quỳnh My Đỗ Thị Quỳnh My Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Trung cấp

20/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Viết Thọ Nguyễn Viết Thọ Giới tính: Nam Tuổi: 30 Trình độ: Không yêu cầu

20/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Dương Vỉ Hào Dương Vỉ Hào Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trình độ: Không yêu cầu

20/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Văn Tĩnh Lê Văn Tĩnh Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trình độ: Cao đẳng

20/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phạm Quốc Khánh Phạm Quốc Khánh Giới tính: Nam Tuổi: 31 Trình độ: Không yêu cầu

20/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: công nhân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Long Nguyễn Thị Long Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: Không yêu cầu

20/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Hữu Châu Nguyễn Hữu Châu Giới tính: Nam Tuổi: 51 Trình độ: Không yêu cầu

20/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: quản gia Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Cẩm My Nguyễn Thị Cẩm My Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Trình độ: Tốt nghiệp THPT

20/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Thị Ngọc Hà Lê Thị Ngọc Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Trình độ: Không yêu cầu

20/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Phi Toàn Nguyễn Phi Toàn Giới tính: Nam Tuổi: 36 Trình độ: Đại học

20/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Minh Hoàng Trần Minh Hoàng Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Trình độ: Sơ cấp nghề

20/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Kim Thái Lê Kim Thái Giới tính: Nam Tuổi: 31 Trình độ: Sơ cấp nghề

20/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: lái xe Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Thị Hiền Trần Thị Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Trình độ: Không yêu cầu

20/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: công nhân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Thị Mỹ Diễm Trần Thị Mỹ Diễm Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trình độ: Không yêu cầu

20/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lao động phổ thông Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Phi Điệp Trần Phi Điệp Giới tính: Nam Tuổi: 38 Trình độ: Không yêu cầu

19/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lao động phổ thông Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Ngô Văn Phải Ngô Văn Phải Giới tính: Nam Tuổi: 30 Trình độ: Không yêu cầu

19/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: lao động phổ thông Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Tống Minh Thu Tống Minh Thu Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Đại học

19/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Văn Tuyên Nguyễn Văn Tuyên Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trình độ: Đại học

19/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Trình độ: Cao đẳng

19/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Văn thư, văn phòng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trương Đình Quân Trương Đình Quân Giới tính: Nam Tuổi: 34 Trình độ: Không yêu cầu

19/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phạm Ngọc Khánh Vy Phạm Ngọc Khánh Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Trình độ: Không yêu cầu

18/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên ( Đang học lên đại học ) Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phạm Thị Hồng Ngọc Phạm Thị Hồng Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trình độ: Đại học

18/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Thị Diễm Mi Trần Thị Diễm Mi Giới tính: Nữ Tuổi: 17 Trình độ: Không yêu cầu

18/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH