DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Nguyễn Thiên Nhi Trần Nguyễn Thiên Nhi Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

11/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Văn Dương Lê Văn Dương Giới tính: Nam Tuổi: 35 Trình độ: 12/12

10/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: LĐPT giờ hành chính, lương khoảng 6 triệu Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đoàn Xuân Trung Đoàn Xuân Trung Giới tính: Nam Tuổi: 23 Trình độ: Không yêu cầu

10/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đinh Thị Ngọc Nhi Đinh Thị Ngọc Nhi Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

10/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Biện Nương Hoàn Biện Nương Hoàn Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

10/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Ngọc Phương Nguyễn Thị Ngọc Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Trình độ: Không yêu cầu

10/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Quang Minh Thức Nguyễn Quang Minh Thức Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

07/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: nhân viên kinh doanh Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Mai Thị Bích Duyên Mai Thị Bích Duyên Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

07/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Văn hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Hồng Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Trình độ: Không yêu cầu

07/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phan Thị Anh Phan Thị Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

07/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 4 năm 8 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Hồ Thị Bích Phượng Hồ Thị Bích Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

07/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: nhân viên Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT K' Lam K' Lam Giới tính: Nam Tuổi: 36 Trình độ: 09/12 (Tốt nghiệp THCS)

07/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: công nhân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đỗ thị Nội Đỗ thị Nội Giới tính: Nữ Tuổi: 44 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

07/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Hoàng Minh Châu Nguyễn Hoàng Minh Châu Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: 12/12

07/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: công nhân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Võ Hà Ngọc Trâm Võ Hà Ngọc Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

07/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Nguyễn Quỳnh Như Trần Nguyễn Quỳnh Như Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

07/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Giờ hành chính, có đóng BHXH Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phan Ngọc Phụng Phan Ngọc Phụng Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

07/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Thùy Dung Nguyễn Thị Thùy Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Trình độ: Không yêu cầu

06/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phạm Thị Tâm Phạm Thị Tâm Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Trình độ: 12/12

06/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Giờ hành chính. Có kinh nghiệm Pha chế, thu ngân, Phục vụ nhà hàng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Đăng Thịnh Trần Đăng Thịnh Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đặng Thị Ngọc Huyền Đặng Thị Ngọc Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Hoàng Non Nguyễn Hoàng Non Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Linh Thị Hồng Phượng Linh Thị Hồng Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Không yêu cầu

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lý Thị Thu Trang Lý Thị Thu Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Thị Mỹ Duyên Trần Thị Mỹ Duyên Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Bùi Nguyễn Tường Vi Bùi Nguyễn Tường Vi Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: tv- PTBinh Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thanh Duy Nguyễn Thanh Duy Giới tính: Nam Tuổi: 30 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Thị Hoa Trần Thị Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 46 Trình độ: 12/12

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Hoàng Thị Kim Phượng Hoàng Thị Kim Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

04/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: kế toán nhân viên văn phòng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Thị Mỹ Hiệu Trần Thị Mỹ Hiệu Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Trình độ: Không yêu cầu

04/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH