DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT TRỊNH TIẾN DŨNG TRỊNH TIẾN DŨNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 08/05/1994
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT VÕ QUỐC TOẢN VÕ QUỐC TOẢN Giới tính: Nam Ngày sinh: 20/11/1994
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN ĐÌNH NGỌC NGUYỄN ĐÌNH NGỌC Giới tính: Nam Ngày sinh: 12/07/1997
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN THÁI DƯƠNG NGUYỄN THÁI DƯƠNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 21/11/1997
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ NGỌC ANH NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Giới tính: Nữ Ngày sinh: 09/09/1989
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT VŨ ĐÌNH TRIỆU VŨ ĐÌNH TRIỆU Giới tính: Nam Ngày sinh: 23/03/1994
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN NAM NGUYỄN VĂN NAM Giới tính: Nam Ngày sinh: 08/11/1993
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT LÊ THỊ XUÂN SANG LÊ THỊ XUÂN SANG Giới tính: Nữ Ngày sinh: 12/02/1997
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT HOÀNG THỊ HÒA HOÀNG THỊ HÒA Giới tính: Nữ Ngày sinh: 03/06/1996
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT HLƯƠNG MLÔ HLƯƠNG MLÔ Giới tính: Nữ Ngày sinh: 06/06/1990
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt