CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI MELLY

  • 09/07/2024
  • 131

Tên công việc                           Số lượng

Giám đốc điều hành                  1

 

PHIẾU THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:

  1. Tên đơn vị, doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI MELLY

Mã số đăng ký/Mã số thuế: 5801413167

Loại hình: Ngoài Nhà nước

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Trồng trọt

Địa chỉ:Khu nông nghiệp CNC, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

  1. Người liên hệ:

Họ tên: Hồ Thị Hồng Như

Chức vụ:Quản Lý

Số điện thoại:0967 674 877

Mail:Nhunho20101995@gmail.com

Thời gian tuyển dung: Từ 09/07/2024 đến 23/07/2024

  1. Thông tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Yêu cầu

Tên công việc

Số lượng

Mô tả

Trình độ

Tin học

Ngoại ngữ

Kinh nghiệm

Tuổi

Giới tính

Nơi làm việc

Lương

  1.  GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

1

1. Trực tiếp điều hành mọi hoạt động trong Công ty, đảm bảo mọi việc diễn ra thuận lợi và đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh doanh đã đề ra.

 

2. Hoạch định chiến lược kinh doanh và tầm nhìn:

- Xây dựng và truyền đạt tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược dài hạn cho Công ty.

- Xác định các mục tiêu ưu tiên và kế hoạch chiến lược để đạt được tầm nhìn đã đề ra.

- Định hình và hướng dẫn phát triển chiến lược và mục tiêu, đảm bảo sự đồng bộ với mục tiêu tổng thể của công ty.

- Giám sát và kiểm soát toàn diện tiến độ triển khai các dự án/sản phẩm.

- Phê duyệt và hoàn thiện các chính sách, quy định áp dụng trong Công ty. Xác định rõ trách nhiệm và công việc của từng phòng ban trong Công ty.

 

3. Quản lý và điều hành hoạt động của Công ty:

- Trực tiếp điều hành và quản lý các hoạt động hằng ngày của toàn bộ Công ty.

- Kiểm soát toàn diện các sản phẩm của Công ty, đảm bảo tiến độ triển khai thuận lợi

- Chịu trách nhiệm phê duyệt, hoàn thiện tất cả chính sách/quy định trong Công ty và đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến các chính sách, đầu tư, nguồn lực.

 

Tốt nghiệp Thạc Sỹ / Tiến Sỹ ngành Nông nghiệp

A

Giao tiếp tốt bằng Tiếng Hàn

Tối thiểu  5 năm

Trên 40 ~

Nam

Văn Phòng

20.000.000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Người cấp thông tin