An Phú Lacue

  • 10/06/2024
  • 470

Tên công việc                                              SL

1. Quản lý kế toán và Quản trị văn phòng     1

2. Nhân viên văn phòng                               1

PHIẾU THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

  1. Tên đơn vị doanh nghiệp :   An Phú Lacue

Mã số đăng ký/Mã số thuế  5801238941

Loại hình: Công ty TNHH

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Sản xuất nông nghiệp

Địa chỉ:/ Address 113 Trần Đại Nghĩa P8 Đalat

  1. Người liên hệ:

Họ tên:   Vu Hung

Chức danh:  Trợ Lý Công ty

Phone No: 02633700025..............................................................................................................

Mailhiro-tsuchiya@anphulacue.com  cc vuhung30btx@gmail.com

Thời gian tuyển dung: 04/06/2024- 30/06/2024...........................................................................

  1. Thông tin Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Yêu cầu

Quyền lợi

Ghi chú

Tên công việc

SL

Mô tả

Trình độ

Tin học

Ngoại ngữ

Kinh nghiệm

Tuổi /Age

Giới tính

Nơi làm việc

Lương

Phúc lợi

Hồ sơ xin việc

  1. Quản lý kế toán và Quản trị văn phòng

1

Quản lý sổ sách, tài chính của Công ty, báo cáo tài chánh định kỳ, báo cáo giá thành sản xuất và phụ trách thuế.  Quản trị văn phòng, lưu trữ hợp đồng, giải quyết các vân đề nhân sự bao gồm tuyển dụng và quản lý quan hệ công.

Đại học Kế toán, kinh tế hay quản trị kinh doanh hay có trên 5 năm kinh nghiệm làm việc ngành tài chánh / kế toán

Thành thạo tin học văn phòng

Tiếng Anh dùng cho công việc chuyên môn

 

Trên 5 năm

 

Nam hay nữ

113 Trần Đai Nghĩa P.8 Dalat

10.000.000 -20.000.000

Chế độ bảo hiểm và các trợ cấp khác tùy theo vị trí.

Hưởng Lương tháng 13,

Đơn xin việc, sơ yếu lý lịch (CV)bằng tiếng anh hay song ngữ gửi theo đ/c email trên

  1. Nhân viên văn phòng

1

Lưu trữ hồ sơ liên quan giấy phép, giấy đăng ký của Công ty, hồ sơ hoạt động các cổ đông. Lưu giữ các hồ sơ bao gồm toàn bộ các hợp đồng. Liên hệ xin các giấy phép, chứng nhận, kiểm tra cần thiết cho hoạt động của công ty. Quản lý chi phí vật dụng văn phòng. Ghi chép các tài sản hữu hình và vô hình

Đại học

Thành thạo tin học văn phòng

Tiếng Anh, 

Tiếng Nhật là một lợi thế

Có Trên 5 năm kinh nghiệm là một lợi thế

 

Nam hay nữ

113 Trần Đai Nghĩa P.8 Dalat

Thỏa thuận

Chế độ bảo hiểm và các trợ cấp khác tùy theo vị trí.

Hưởng Lương tháng 13,

Đơn xin việc, sơ yếu lý lịch (CV)bằng tiếng anh hay song ngữ gửi theo đ/c email trên

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Người cấp thông tin

 

 Vu Hung