Điện nước Minh Hùng

  • 05/06/2024
  • 441

Tên công việc                                      Số lượng

 Công nhân thi công điện, nước          6

PHIẾU THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:

  1. Tên đơn vị, doanh nghiệp: Điện nước Minh Hùng

Mã số đăng ký/Mã số thuế .................................................................................................................

Loại hình: Hộ gia đình.................................................................................................................

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Điện nước dân dụng.................................................................................................................

Địa chỉ: 25A Huyền Trân Công Chúa.................................................................................................................

  1. Người liên hệ: A. Hùng

Họ tên: Nguyễn Minh Hùng.............................................................................................................................................

Chức vụ:.............................................................................................................................................

Số điện thoại: 0918248731.............................................................................................................................................

Mail:.............................................................................................................................................

Thời gian tuyển dụng: Đến khi tuyển đủ

 

  1. Thông tin tuyển dụng

Tên công việc

Số lượng

Mô tả

Trình độ

Tin học

Ngoại ngữ

Kinh nghiệm

Tuổi

Giới tính

Nơi làm việc

Lương

Phúc lợi

 Công nhân thi công điện, nước

6

Thi công điện nước gia dụng

Không

Không

Không

Ưu tiên có kinh nghiệm

18 - 35

Nam

Đi công trình tại Đà lạt

350k/ngày

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Người cấp thông tin