Công ty CP Hikari Đà Lạt

  • 29/05/2024
  • 558

Số lượng              Mô tả

1                          Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự

1                          Chuyên viên Hành chính – Nhân sự

1                             Kế toán Tổng hợp

PHIẾU THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:

  1. Tên đơn vị, doanh nghiệp: Công ty CP Hikari Đà Lạt

Mã số đăng ký/Mã số thuế: 5801403948

Loại hình: Công ty cổ phần

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Chế biến Nông sản

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

  1. Người liên hệ:

Họ tên: NGUYỄN THỊ THANH BẢO HÀ

Chức vụ: Chánh văn phòng

Số điện thoại: 0919 176 999

Mail: baohanguyen1973@gmail.com

Thời gian tuyển dung:

 

  1. Thông tin tuyển dụng

Số lượng

Mô tả

Trình độ

Tin học

Ngoại ngữ

Kinh nghiệm

Tuổi

Giới tính

Nơi làm việc

Lương

Phúc lợi

1

Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự

Cao đẳng / Đại học

MS office

 

Tiếng Anh

Hoặc tiếng Nhật

3 năm

<40

 

KCN Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Thương lượng

Theo chính sách Công ty

1

Chuyên viên Hành chính – Nhân sự

Cao đẳng / Đại học

MS office

 

Biết tiếng anh là một lợi thế

3 năm

<30

 

KCN Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Thương lượng

Theo chính sách Công ty

1

Kế toán Tổng hợp

Cao đẳng / Đại học

- MS office

- Misa

Biết tiếng anh là một lợi thế

3 năm

<35

 

KCN Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Thương lượng

Theo chính sách Công ty