CTCP Giáo dục quốc tế casa đà lạt

  • 28/05/2024
  • 476

Tên công việc                         Số lượng

Phó Giám Đốc                        02 Nữ

Quản lý chuyên môn cơ sở     02 Nữ

PHIẾU THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:

  1. Tên đơn vị, doanh nghiệp: CTCP Giáo dục quốc tế casa đà lạt

Mã số đăng ký/Mã số thuế : 5801488557

Loại hình:

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Giáo dục mầm non

Địa chỉ:

  1. Người liên hệ:

Họ tên : Nguyễn Thị Khánh Chi

Chức vụ: Văn Phòng

Số điện thoại: 0913.248.272

Mail: khanhchi0602@gmail.com

Thời gian tuyển dung:

 

  1. Thông tin tuyển dụng

Tên công việc

Số lượng

Mô tả

Trình độ

Tin học

Ngoại ngữ

Kinh nghiệm

Tuổi

Giới tính

Nơi làm việc

Lương

Phúc lợi

Phó Giám Đốc

02 Nữ

  • Chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình học Tiếng Anh của trẻ
  • Chịu trách nhiệm về giám sát, quản lý nhân sự nước ngoài tại trường.
  •  Thiết lập hệ thống quản lý giáo viên hợp lý theo yêu cầu của công ty.
  •  Thực hiện tuyển dụng và đánh giá nhân sự theo quy trình công ty.
  • Thực hiện công việc được phân công và sẵn sàng hỗ trợ nhân sự nước ngoài khi cần thiết.

Đào tạo tuyển dụng nhân sự theo quy trình của công ty

Không yêu cầu

2 năm

30 – 45 tuổi

Nữ

27 Bis Hùng Vương, P10, Đà Lạt

20-50 triệu

Thỏa thuận khi phỏng vấn

Quản lý chuyên môn cơ sở

02 Nữ

Chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình học Tiếng Anh của trẻ

• Chịu trách nhiệm về giám sát, quản lý nhân sự nước ngoài tại trường.

 • Thiết lập hệ thống quản lý giáo viên hợp lý theo yêu cầu của công ty.

• Thực hiện công việc được phân công và sẵn sàng hỗ trợ nhân sự nước ngoài khi cần thiết.

Cao Đẳng

3 năm

30 – 45 tuổi

Nữ

27 Bis Hùng Vương, P10, Đà Lạt

20-50 triệu

Thỏa thuận khi phỏng vấn

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Người cấp thông tin