CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM NANOGEN LÂM ĐỒNG

  • 15/05/2024
  • 493

Tên công việc                                                  Số lượng

1. Nhân viên bảo trì                                         1

2. Nhân viên vận hành thiết bị sản xuất          27

3. Nhân viên Soi vật lý/ Đóng gói                  5

4. Nhân Viên Quản lý chất lượng (QA)          2

5. Nhân viên kiểm nghiệm HÓA LÝ (QC)     2

6. Nhân viên kiểm nghiệm Vi Sinh (QC)       2

PHIẾU THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:

Tên đơn vị, doanh nghiệp:      CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM NANOGEN LÂM ĐỒNG

Mã số đăng ký/Mã số thuế

Loại hình:

Ngành nghề sản xuất kinh doanh:

Địa chỉ: BII-11-KCN, BII-12-KCN, BII-13-KCN, BII-14-KCN, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng

Người liên hệ:           

Họ tên: Thanh Hoài

Chức vụ:

Số điện thoại: 0368 882 264

Mail: nhansu@nanogenpharma.com

Thời gian tuyển dụng:

Thông tin tuyển dụng

Tên công việc

Số lượng

Mô tả

Trình độ

Tin học

Ngoại ngữ

Giới tính

Nơi làm việc

Lương

Phúc lợi

1. Nhân viên bảo trì

1

 Theo dõi vận hành, vệ sinh hệ thống máy móc thiết bị HVAC, máy làm lạnh nước (water chiller), máy lạnh của Công ty. Giúp hệ thống hoạt động an toàn, ổn định.

 Lập kế hoạch bảo trì, định mức phụ tùng vật tư thay thế cho hệ thống HVAC, water chiller, máy lạnh theo nhu cầu hàng năm, hàng tháng.

 Thực hiện bảo trì và sửa chữa các hệ thống máy móc thiết bị HVAC, máy làm lạnh nước (water chiller), máy lạnh của Công ty. Giảm thiểu sự cố bất chợt, gián đoạn sản xuất và tăng tuổi thọ thiết bị.

 Đề xuất các sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Giúp cải thiện hiệu suất, tiết kiệm năng lượng hệ thống máy móc, thiết bị.

 Có kinh nghiệm về HVAC, hệ thống lạnh.

 Tham gia soạn thảo quy trình thao tác chuẩn thuộc phòng cơ điện.

 Ghi chép hồ sơ vận hành, vệ sinh, bảo trì, hiệu chuẩn hệ thống, thiết bị.

 Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

 Được đào tạo về GMP, GDP, ISO….

Đại học

Văn phòng

Giao tiếp

Nam

BII-11-KCN, BII-12-KCN, BII-13-KCN, BII-14-KCN, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng

Thỏa thuận

- Ưu tiên người địa phương

- Chế độ lao động sau thử việc;

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc bộ phận bảo trì công ty Dược

Nhân viên vận hành thiết bị sản xuất

27

'- V/h tạo phôi, máy rửa chai siêu âm.

-V/h máy thổii chai nhựa, máy rửa đứng và hầm sấy chai, hấp tiệt trùng chai. - V/h máy filling line nhựa và line thủy tinh, hấp tiệt trùng chai. - V/h máy thổii chai nhựa, máy rửa đứng và hầm sấy chai, hấp tiệt trùng chai. - Cân –pha chế.

- V/h máy đóng chai hàn nắp.

Cơ khí/ điện/ điện lạnh/ hóa/ sinh học/ Dược

 

Văn phòng

Nam

BII-11-KCN, BII-12-KCN, BII-13-KCN, BII-14-KCN, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng

6,5tr-7,5tr( kinh nghiệm tại cty Dược +500k/1 năm kinh nghiệm)

 

- Chứng chỉ tốt nghiệp tạm thời được chấp nhận;
- Chế độ lao động sau thử việc;
- Không cần kinh nghiệm;
- Ưu tiên người địa phương. - Chấp nhận Tăng ca hoặc chia ca, kèm phụ cấp tăng ca; - Sức khỏe tốt, đáp ứng nhu cầu làm việc cường độ cao;

 

Nhân viên Soi vật lý/ Đóng gói

5

Kiểm tra sản phẩm tại công đoạn kiểm tra vật lý (KTVL). Kiểm tra chất lượng sản phẩm một cách trực quan và loại bỏ hoặc tách sản phẩm không phù hợp với các khuyết điểm về hình dạng bên ngoài, thể tích và độ trong của sản phẩm. Tuân thủ sự phân công, kiểm soát, kiểm tra của tổ trưởng đóng gói cấp . Làm vệ sinh bàn soi và ghế ngồi, hệ thống băng chuyền phòng KTVL. Tham gia thực hiện các công đoạn sản xuất khác khi được phân công.

 

LĐPT/ TC

 

 

 

Nữ

BII-11-KCN, BII-12-KCN, BII-13-KCN, BII-14-KCN, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng

5,5tr-6,5tr

 

- Chứng chỉ tốt nghiệp tạm thời được chấp nhận;
- Chế độ lao động sau thử việc;
- Không cần kinh nghiệm;
- Ưu tiên người địa phương. - Chấp nhận Tăng ca hoặc chia ca, kèm phụ cấp tăng ca; - Sức khỏe tốt, đáp ứng nhu cầu làm việc cường độ cao;

 

  1. Nhân Viên Quản lý chất lượng (QA)

 

2

- Thực hiện công việc do Trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng (ĐBCL) phân công.
- Giám sát việc tuân thủ SOP của nhân viên sản xuất khi thực hiện thao tác sản xuất.
- Kiểm tra việc tuân thủ theo nguyên tắc Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP).
- Đề xuất phương pháp để kiểm soát quá trình sản xuất.
- Đề xuất phương án xử lý các sai lệch, sự cố trong quá trình sản xuất.
- Rà soát hồ sơ lô sản xuất.
- Giám sát việc thực hiện và ghi chép dữ liệu vào hồ sơ lô sản xuất.
- Giám sát quá trình giao nhận nguyên vật liệu, sản phẩm trung gian, thành phẩm giữa các công đoạn trong quá trình sản xuất.
- Giám sát việc áp dụng hệ thống nhãn trong quá trình sản xuất.
- Giám sát việc thực hiện quy trình vệ sinh cá nhân và thiết bị sản xuất.

 

TC/ CĐ/ ĐH

Dược

Văn phòng

 

Đọc biên soạn tiếng Anh

 

Nam

BII-11-KCN, BII-12-KCN, BII-13-KCN, BII-14-KCN, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng

Thỏa thuận

 

 

Nhân viên kiểm nghiệm
 HÓA LÝ (QC)

2

- Lấy mẫu và kiểm nghiệm các chỉ tiêu hóa lý của nước, hơi tinh khiết, bao bì, nguyên liệu, sản phẩm trung gian, thành phẩm theo sự phân công của Phó/ Trưởng phòng.
- Kiểm nghiệm mẫu theo dõi độ ổn định.
- Pha chế và đánh giá hạn dùng các thuốc thử, dung dịch chuẩn, dung dịch chuẩn độ, chất đối chiếu, chất chuẩn làm việc, dung dịch đệm,… cho công tác kiểm nghiệm hóa lý.
- Bảo quản mẫu, chất đối chiếu, chất chuẩn làm việc.
- Quản lý và hiệu chuẩn thiết bị, dụng cụ kiểm nghiệm hóa lý.
- Ghi chép/ nhập liệu các hồ sơ liên quan công tác kiểm nghiệm hóa lý.
- Tham gia công tác đánh giá nguyên liệu để làm chất đối chiếu.
- Tham gia soạn thảo các quy trình thao tác chuẩn, tiêu chuẩn và phương pháp phân tích, các đề cương thẩm định theo sự phân công.

 

Hóa Lý/ Dược

 

Văn phòng

 

Đọc biên soạn tiếng Anh

 

Nam/ nữ

BII-11-KCN, BII-12-KCN, BII-13-KCN, BII-14-KCN, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng

Thỏa thuận

 

- Chấp nhận Tăng ca hoặc chia ca, kèm phụ cấp tăng ca;
- Sức khỏe tốt, đáp ứng nhu cầu làm việc cường độ cao;
- Siêng năng, trung thực là một lợi thế;
- Ưu tiên người địa phương.

 

Nhân viên kiểm nghiệm
 Vi Sinh (QC)

2

nhập liệu các hồ sơ liên quan công tác kiểm nghiệm vi sinh.
- Tham gia soạn thảo các quy trình thao tác chuẩn, tiêu chuẩn và phương pháp phân tích, các đề cương thẩm định theo sự phân công

 

Sinh học/ Dược

 

Văn phòng

 

Đọc biên soạn tiếng Anh

 

Nam/nữ

BII-11-KCN, BII-12-KCN, BII-13-KCN, BII-14-KCN, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng

Thỏa thuận

 

- Chấp nhận Tăng ca hoặc chia ca, kèm phụ cấp tăng ca
- Chế độ lao động sau thử việc;
- Siêng năng, trung thực là một lợi thế;
- Ưu tiên người địa phương.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Người cấp thông tin