TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THÔNG BÁO TÌM ĐƠN VỊ CUNG ỨNG DỊCH VỤ LÁI XE

  • 14/05/2024
  • 473

TTDVVL thông báo nhu cầu tìm đối tác cung cấp hợp đồng dịch vụ làm nhiệm vụ lái xe tại các cơ quan kiểm Lâm tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

  1. Tổng số hợp đồng cần ký kết: 07 hợp đồng, cụ thể:

+ Phòng hành chính tổng hợp thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng: 02 hợp đồng

+ Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 01 và số 2:  2 Hợp đồng

+ Bộ phận hành chính tổng hợp thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Tẻh: 01 hợp đồng ô tô bán tải

+ Cơ quan Hạt kiểm lâm huyện Đơn Dương: 01 hợp đồng

+ Cơ quan Hạt kiểm lâm huyện Cát Tiên: 01 hợp đồng

  1. Hình thức ký kết hợp đồng: bằng văn bản giữa giữa các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng với đơn vị cung ứng dịch vụ.
  2. Điều kiện ký kết hợp đồng:
  1. Đối với đơn vị cung ứng dịch vụ

+ Có trụ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đảm bảo đủ điều kiện để ký kết hợp đồng

+ Phải ưu tiên ký kết hợp đồng với người đang ký hợp đồng với các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

  1. Đối với cá nhân ký kết hợp đồng lao động với đơn vị cung ứng dịch vụ:

+ Phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP .

+ Có bằng cấp phù hợp, 05 kinh nghiệm, tuân theo sự phân công của lãnh đạo, thực hiện công việc đột xuất theo yêu cầu công tác.

  1. Thời gian thông báo: 07/05/2024 đến 07/06/2024
  2. Chi tiết liên hệ:

+ Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng

Dc: 172 Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, Tp. Đà Lạt          

Đt:  02633.822.360