CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG KIÊN TRUNG

  • 10/05/2024
  • 798

Tên công việc                           Số lượng

Kế toán tổng hợp, kế toán thuế  01

Kế toán viên                              01

PHIẾU THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:

  1. Tên đơn vị, doanh nghiệp:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG KIÊN TRUNG

   

Mã số đăng ký/Mã số thuế:        5800.397.917

Loại hình:Cty cổ phần…

Ngành nghề sản xuất kinh doanh:  XD dự án

Địa chỉ: 20 Pasteur, Phường 4, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

  1. Người liên hệ:

 

Họ tên: Trần Thị Thu Hằng

Chức vụ:   KTT

Số điện thoại:   0853.202.203

Mail:   

Thời gian tuyển dụng:     Từ ngày 10/05/2024 đến ngày 10/08/2024

 

  1. Thông tin tuyển dụng

Tên công việc

Số lượng

Mô tả

Trình độ

Tin học

Ngoại ngữ

Kinh nghiệm

Tuổi

Giới tính

Nơi làm việc

Lương

Phúc lợi

Kế toán tổng hợp, kế toán thuế

01

Giám sát hóa đơn, hạch toán đúng quy định. Lập BC thuế, quyết toán thuế; Giá thành; Lập BCTC định kỳ trình cấp trên phê duyệt.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm dự án BĐS, xây dựng. Sử dụng PM Misa.  

ĐH

 

 

3 năm trở lên ở vị trí tương đương

25-35

Nữ

20 Pasteur, P4, Đà Lạt

12-18tr

Đóng BHXH Theo quy định. thưởng theo quy chế.

Kế toán viên

01

Quản lý hợp đồng, công nợ. giám sát hóa đơn, hạch toán đúng quy định. Tính toán lương, BHXH …

Ưu tiên có kinh nghiệm làm dự án BĐS, xây dựng. Sử dụng PM Misa

 

ĐH

 

 

 

25-35

Nữ

20 Pasteur, P4, Đà Lạt

8-15tr

Đóng BHXH Theo quy định. thưởng theo quy chế.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Người cấp thông tin