CÔNG TY TNHH SD VIET NAM INVESTMENT CONSULTING

  • 22/04/2024
  • 919

Tên công việc                 Số lượng

1. Nhân viên kinh doanh 01

PHIẾU THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:

  1. Tên đơn vị, doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH SD VIET NAM INVESTMENT CONSULTING

Mã số đăng ký/Mã số thuế  5801465119

Loại hình:Doanh nghiệp trong nước

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Môi giới, kinh doanh bất động sản

Địa chỉ: 57 Phan Chu Trinh, Phường 9, tp Đà Lạt

  1. Người liên hệ:

Họ tên: PARK HOUNG SHIN

Chức vụ: GIÁM ĐỐC

Số điện thoại: 0916998298

Mail: sdvn131@gmail.com

Thời gian tuyển dung:22/04/2024 – 07/05/2024

  1. Thông tin tuyển dụng

Tên công việc

Số lượng

Mô tả

Trình độ

Tin học

Ngoại ngữ

Kinh nghiệm

Tuổi

Giới tính

Nơi làm việc

Lương

Phúc lợi

  1. Nhân viên kinh doanh

 

01

Lập kế hoạch thực hiện mục tiêu kinh doanh, kiểm soát báo cáo tiến độ thực hiện theo định kỳ

Xây dựng chiến lược nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững, mở rộng quy mô doanh nghiệp theo cơ chế cạnh tranh.

Đảm bảo mục tiêu doanh thu, thiết lập các mục tiêu kinh doanh và lợi nhuận theo nhu cầu của giám đốc:

+ lập dự án doanh số và lợi nhuận cho các sản phẩm hhiện có và sản phẩm tươi mới

+ Triển khai và hoàn thành các kế hoạch và mục tiêu trong thời gian cho phép

Đại học

Ưu tiên chuyên ngành quản trị kinh doanh

B

Thành thạo tiếng Anh và Hàn Quốc

Có 3 năm kinh nghiệm trở lên.

Từng đảm nhiệm vị trí quản lý kinh doanh tại doanh nghiệp nước ngoài

Trên 40 tuổi

nam

57 Phan Chu Trinh, P9, Đà lạt

20.000.000

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định.
BHXH…
BHYT….

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Người cấp thông tin