TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG

  • 12/04/2024
  • 1121
  1. Phụ trách trạm thực nghiệm -  Số lượng: 01
  2. Nhân viên trạm thực nghiệm – Số lượng: 01
  3. Phiên dịch viên  - Số lượng: 01
  4. Công nghệ thông tin – Số lượng: 02

Nhằm đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng cần tuyển dụng một số vị trí sau:

  1. Phụ trách trạm thực nghiệm -  Số lượng: 01

Yêu cầu: Nam, trình độ Đại học các ngành Nông nghiệp, Nông học, Bảo vệ thực vật

Địa điểm làm việc: Thạnh Mỹ - Đơn Dương

Lương: Theo chế độ hiện hành

Thời gian làm việc: Giờ hành chính, nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và Lễ Tết theo quy định.

  1. Nhân viên trạm thực nghiệm – Số lượng: 01

Yêu cầu: Nam, trình độ Trung cấp trở lên các ngành Nông nghiệp, Nông học, Bảo vệ thực vật

Địa điểm làm việc: Thạnh Mỹ - Đơn Dương

Lương: Theo chế độ hiện hành

Thời gian làm việc: Giờ hành chính, nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và Lễ Tết theo quy định.

  1. Phiên dịch viên  - Số lượng: 01

Yêu cầu: Nữ, trình độ Đại học ngành Ngôn ngữ Anh, giao tiếp tốt

Địa điêm làm việc: Phường 10, Đà Lạt

Lương: theo chế độ hiện hành

Thời gian làm việc: Giờ hành chính, nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và Lễ Tết theo quy định.

  1. Công nghệ thông tin – Số lượng: 02

Yêu cầu: Nam, trình độ Đại học ngành Công nghệ thông tin

Địa điêm làm việc: Phường 10, Đà Lạt

Lương: theo chế độ hiện hành

Thời gian làm việc: Giờ hành chính, nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và Lễ Tết theo quy định.