Trang trại Thông Xanh Tuyển

  • 09/04/2024
  • 942

Tên công việc                           Số lượng

Nhân viên làm vườn tùng           01

Nhân viên chăn nuôi                 01

PHIẾU THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:

  1. Tên đơn vị, doanh nghiệp: Trang trại Thông Xanh

Mã số đăng ký/Mã số thuế

Loại hình: Hộ kinh doanh

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Nông nghiệp, chân nuôi

Địa chỉ:Trang Trại Thông Xanh, thôn Đạ Nghịt, Xã Lát, Lạc Dương

  1. Người liên hệ:

Họ tên: Nguyễn Thị Khánh Vân

Chức vụ: chủ kinh doanh

Số điện thoại:0984725879

Mail:

Thời gian tuyển dung:

 

  1. Thông tin tuyển dụng

Tên công việc

Số lượng

Mô tả

Trình độ

Tuổi

Giới tính

Nơi làm việc

Lương

Phúc lợi

Nhân viên làm vườn tùng

01

Chăm sóc cây tùng

LĐPT

30-55

Nam

Xã Lát, Lạc Dương

6,5 triệu/tháng

Có chỗ ở miễn phí, thưởng Lễ, Tết

Nhân viên chăn nuôi

01

Chăn nuôi gà, heo, ngựa

LĐPT

30-55

Nam

Xã Lát, Lạc Dương

6,5 triệu/tháng

Có chỗ ở miễn phí, thưởng Lễ, Tết

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Người cấp thông tin