Nha khoa tổng quát Ngọc Thủy tuyển:

  • 09/04/2024
  • 1120

Tên công việc                           Số lượng

Trợ thủ nha khoa – Điều dưỡng 02

Phụ việc phòng khám               02

PHIẾU THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:

  1. Tên đơn vị, doanh nghiệp: Nha khoa tổng quát Ngọc Thủy

Mã số đăng ký/Mã số thuế

Loại hình:  Hộ kinh doanh

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Nha khoa

Địa chỉ:277 Bùi Thị Xuân, p8, Tp Đà lạt

  1. Người liên hệ:

Họ tên: Nguyễn Đắc Phước Hân

Chức vụ: Bác sĩ răng hàm mặt

Số điện thoại:0908559982

Mail:

Thời gian tuyển dung: 22/4/2024 đến 22/7/2024

 

  1. Thông tin tuyển dụng

Tên công việc

Số lượng

Mô tả

Trình độ

Kinh nghiệm

Tuổi

Giới tính

Nơi làm việc

Lương

Trợ thủ nha khoa – Điều dưỡng

02

Chuẩn bị các phương tiện,dụng cụ, thuốc chữa trị theo yêu cầu của bác sỹ nha khoa.

Phụ giúp bác sỹ

Thực hiện các kỹ thuật dự phòng nha khoa, chăm sóc các bệnh răng miệng thông thường

Thực hiện công việc khác theo sự phân công

Chứng chỉ Điều dưỡng, chứng chỉ trợ thủ nha khoa

Kinh nghiệm phụ tá nha khoa

 

Nam/nữ

277 Bùi Thị Xuân, p8, Tp Đà lạt

9.000.000

Phụ việc phòng khám

02

Phụ việc cho phòng khám nha khoa

Tốt nghiệp THPT

 

18 – 30

Nữ

277 Bùi Thị Xuân, p8, Tp Đà lạt

8.000.000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Người cấp thông tin