Công ty CP Hoàng Gia ĐL

  • 05/04/2024
  • 1071

Tên công việc                                                  Số lượng

Chuyên gia nghiệp vụ nhà hàng khách sạn    01

PHIẾU THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:

  1. Tên đơn vị, doanh nghiệp: Công ty CP Hoàng Gia ĐL

Mã số đăng ký/Mã số thuế 5800000826

Loại hình:

Ngành nghề sản xuất kinh doanh:

Địa chỉ:02 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  1. Người liên hệ:

Họ tên  Chị Huyền

Chức vụ:Phòng nhân sự

Số điện thoại: 0917545859

Mail:

Thời gian tuyển dung: 5/4/2023 đến 20/4/2023

 

  1. Thông tin tuyển dụng

Tên công việc

Số lượng

Mô tả

Trình độ

Kinh nghiệm

Nơi làm việc

Lương

Chuyên gia nghiệp vụ nhà hàng khách sạn

01

Hướng dẫn và huấn luyện các kỹ năng cần thiết trong môi trường nhà hàng khách sạn: kỹ năng giao tiếp hiệu quả; chăm sóc khách hàng; giải quyết vấn đề và ra quyết định; kỹ năng giám sát; lên kế hoạch và quản lý hiệu suất công việc.

 

Đại học

03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn

số 02 Trần Phú, phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng

13.000.000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Người cấp thông tin