Thị trường lao động năm 2023 thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng

  • 26/03/2024
  • 214

Thị trường lao động năm 2023 thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng khép lại với nhiều điểm tích cực nhưng hàm chứa khá nhiều biến động trong kết nối CẦU – CUNG lao động.

  • Nguồn CẦU lao động của 1941 doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng 9.664 lao động với đa dạng ngành nghề và các bậc trình độ đào tạo.
  • Nguồn CUNG lao động được khai thác với 3.744 lao động có nhu cầu tìm việc tương ứng với các nhóm ngành nghề của CẦU lao động.
  • Một số điểm trọng tâm:

+ Nhóm nghề dịch vụ có nhu cầu tuyển dụng 50,4%, nông lâm nghiệp 31,6%, công nghiệp và xây dựng chỉ chiếm 18%.

+ Nhu cầu tuyển dụng đại học, cao đẳng sụt giảm và dư nguồn CUNG trên 50%, trong khi thiếu hụt lớn nguồn lao động có trình độ trung cấp, lao động có kỹ năng nghề, lao động phổ thông để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng các nhóm nghề du lịch dịch vụ, nông lâm nghiệp, kinh doanh và nhóm nghề kỹ thuật (điện, cơ khí, xây dựng)