CÔNG TY TNHH VĨ HOA TUYỂN DỤNG:

  • 15/03/2024
  • 1273

Nhà quản lý- Giám đốc       01

  1. Tên đơn vị, doanh nghiệp:   CÔNG TY TNHH VĨ HOA

Mã số đăng ký/Mã số thuế: 5801250963

Loại hình: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Trồng, thu mua và chế biến trà Olong

Địa chỉ: Xóm 3, thôn 7, xã Lộc Tân, huyện Báo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

  1. Người liên hệ:

Họ tên: Trương Tố Hảo

Chức vụ: Phó Giám đốc

Số điện thoại: 0987898257

Mail: longhuynh@gmail.com

Thời gian tuyển dung: 14/03/2024 đến 30/03/2024

  1. Thông tin tuyển dụng

Tên công việc

Số lượng

Mô tả

Trình độ

Ngoại ngữ

Kinh nghiệm

Nơi làm việc

Tuổi

Lương

Phúc lợi

Nhà quản lý- Giám đốc 

01

Đưa ra các quyết định của doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn.

Thay mặt cho doanh nghiệp đưa ra những phát ngôn với các cổ đông, các cơ quan chính phủ.

Chịu trách nhiệm thiết lập và triển khai tầm nhìn muc tiêu của doanh nghiệp.

Đưa ra những đánh giả cụ thể về rủi ro của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm giảm sát rủi ro và giảm thiểu rủi ro đáng kể.

Quản lý hành chính cũng như quản lý sản xuất các hoạt động tại công ty.

Đề xuất nhiều mục tiêu, chiến lược cho doanh nghiệp, đảm bảo mục tiêu phải cụ thể và đo lường được.

Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên.

Tiếng

Đài

Loan

Có trên 05 năm làm giám đốc doanh nghiệp, am hiểu trong lĩnh vực kinh doanh- sản xuất trà

OLong xuất khẩu

Xóm 3- thôn 7- xã Lộc Tân- huyện Báo Lâm- tinh Lâm Đồng

Từ 30 đến 45

15 triệu

Được hường đầy đù quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT,...