Công ty thực phẩm Hoa Nguyên Food tuyển dụng:

  • 23/02/2024
  • 1653

Nhân viên Kinh doanh : 2 người

PHIẾU THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:

  1. Tên đơn vị, doanh nghiệp: Công ty thực phẩm Hoa Nguyên Food

Mã số đăng ký/Mã số thuế

Loại hình: sả xuất kinh doanh

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: thực phẩm

Địa chỉ:35/7 Nguyễn Thị Minh Khai, phường B'lao, Tp Bảo Lộc

  1. Người liên hệ:

Họ tên: anh Nhân

Chức vụ:

Số điện thoại: 0377460814

Mail:

Thời gian tuyển dung:...................................................................................................................

  1. Thông tin tuyển dụng

Tên công việc

Số lượng

Mô tả

Trình độ

Kinh nghiệm

Tuổi

Giới tính

Lương

Tên công việc

Nhân viên Kinh doanh

02

Nhân viên kinh doanh khu vực Đà Lạt , Đức Trọng và khu vực lân cận.

12/12

Có thể đào tạo

20-29

Ưu tiên Nam

Đạt doanh số 10.000.000 – 12.000.000

Nhân viên Kinh doanh