Công ty TNHH Lâm Nghiệp Khu Công nghiệp _ Lộc Sơn - TP. Bảo Lộc tuyển dụng:

  • 23/02/2024
  • 2151

1/ Nhân viên kinh doanh - thu mua: 01 người.

2/ Nhân viên thu mua + kho: 01 người .

3/ Nhân viên hành chính nhân sự: 01 người .

4/ Nhân viên Kế toán Kho: 01 người

1/ Nhân viên kinh doanh - thu mua: 01 người.

Lương từ 8.500.000đ/ tháng

Yêu cầu chung:

*** Trình độ:

- Học vấn: Cao đẳng, Đại học.

- Ưu tiên biết ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung

- Ứng viên là nữ, độ tuổi từ 24 tuổi trở lên

- Có thể đi công tác độc lập, thời gian công tác không quá 01 tuần.

*** Nội dung công việc:

- Chăm sóc và khai thác khách hàng nội – ngoại tiêu.

- Bán hàng và khai thác khách hàng mới.

- Gặp gỡ khách hàng khi có lịch trình.

- Theo dõi công nợ các đơn hàng nội tiêu, ngoại tiêu.

- Thu mua hàng hóa và theo dõi tiến độ mua hàng.

- Các công việc khác theo sắp xếp của chủ quản.

2/ Nhân viên thu mua + kho: 01 người .

Lương từ 8.000.000đ/ tháng

Yêu cầu chung:

*** Trình độ:

- Học vấn: Cao đẳng, Đại học.

- Ứng viên là nữ, độ tuổi từ 24 tuổi trở lên

*** Nội dung công việc:

- Thu mua hàng hóa và theo dõi tiến độ mua hàng.

- Theo dõi xuất nhập kho.

- Các công việc khác theo sắp xếp của chủ quản.

3/ Nhân viên hành chính nhân sự: 01 người .

Lương từ 8.000.000đ/ tháng

*** Yêu cầu:

- Học vấn: Cao đẳng, đại học.

- Tỉ mỉ, chịu khó, chịu được áp lực công việc.

- Ứng viên nữ trong độ tuổi 22 – 35 tuổi.

*** Nội dung công việc:

- Làm các công việc nhân sự (ưu tiên người có kinh nghiệm tiếp Cơ quan kiểm tra)

- Kiểm kê vật tư công trình

- Phối hợp một số yêu cầu công việc khác.

4/ Nhân viên Kế toán Kho: 01 người

Lương từ 8.000.000đ/ tháng

*** Yêu cầu:

- Học vấn: Đại học. (Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành thuộc Khối Kinh tế).

- Tỉ mỉ, chịu khó, chịu được áp lực công việc.

- Ứng viên nữ, độ tuổi từ 24 – 30 tuổi

*** Nội dung công việc:

- Theo dõi số lượng hàng hóa tại kho, chuyền sản xuất.

- Làm báo cáo sổ sách hàng tháng.

- Phối hợp một số yêu cầu công việc khác.

Liên hệ: Nguyễn Hoàng Anh

Số điện thoại: 02633727416