Khách sạn Kỳ Hoà Tuyển Dụng:

  • 19/01/2024
  • 1937

Tên công việc                       Số lượng

1. Nhân viên buồng phòng  01

2. Nhân viên nhà hàng         01

3. Nhân viên bảo vệ             01

4. Nhân viên tạp vụ              01

PHIẾU THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:

  1. Tên đơn vị, doanh nghiệp: Khách sạn Kỳ Hoà

Mã số đăng ký/Mã số thuế: 0300516370-002

Loại hình: Công ty TNHH

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Lưu trú du lịch

Địa chỉ: 211-217 Phù Đổng Thiên Vương – P8 – Đà Lạt – Lâm Đồng                                                                                  

  1. Người liên hệ:

Họ tên:  Nguyễn Thị  Trang

Chức vụ: Phòng nhân sự

Số điện thoại: 0987254585

Mail:

Thời gian tuyển dụng:19/1/2024 – 19/4/2024

 

  1. Thông tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Quyền lợi

Tên công việc

Số lượng

Mô tả

Trình độ

Nơi làm việc

Lương

Phúc lợi

  1. Nhân viên buồng phòng

01

Làm việc theo ca 8 tiếng, 1 tuần nghỉ 1 ngày

LĐPT

Phường 8

6.000.0000đ

Chế độ BHXH

  1. Nhân viên nhà hàng

01

Làm việc theo ca 8 tiếng, 1 tuần nghỉ 1 ngày

LĐPT

Phường 8

6.000.0000đ

Chế độ BHXH

  1. Nhân viên bảo vệ

01

Làm việc theo ca 8 tiếng, 1 tuần nghỉ 1 ngày

LĐPT

Phường 8

6.000.0000đ

Chế độ BHXH

  1. Nhân viên tạp vụ

01

Làm việc theo ca 8 tiếng, 1 tuần nghỉ 1 ngày

LĐPT

Phường 8

6.000.0000đ

Chế độ BHXH

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Người cấp thông tin