Hợp tác xã taxi tuyển dụng:

  • 19/01/2024
  • 2171

Nhân viên đài: số lượng tuyển 2

PHIẾU THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:

  1. Tên đơn vị, doanh nghiệp:

Mã số đăng ký/Mã số thuế:  5800205189

Loại hình:    Dịch Vụ

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Vận tải hành khách bằng taxi

Địa chỉ:

  1. Người liên hệ:

Họ tên : Lê Trần Hoàng Thọ

Chức vụ: Giám Đốc

Số điện thoại:     0919951179

Mail:

Thời gian tuyển dung:...................................................................................................................

 

  1. Thông tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Yêu cầu

Quyền lợi

Tên công việc

Số lượng

Mô tả

Trình độ

Tin học

Ngoại ngữ

Kinh nghiệm

Tuổi

Giới tính

Nơi làm việc

Lương

Phúc lợi

  1. Nhân Viên Đài

2

Trực tổng đài

 

 

 

 

 

Nữ

Tại 30 Mai Anh Đào Đà Lạt

5.500.000đ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Người cấp thông tin

                                                                                                                                                                                                           Trần Thị Ngọc Thảo