Nhà hàng Trên Đỉnh Đồi tuyển dụng

  • 11/01/2024
  • 2054

Tên công việc           Số lượng        Mô tả

Bếp chính                  01                    Đầu bếp cơm Việt

Phụ bếp                      02       

Tạp vụ                        01                    Dọn dẹp

Phục vụ                      02                    Phục vụ bàn

PHIẾU THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:

  1. Tên đơn vị, doanh nghiệp: Nhà hàng Trên Đỉnh Đồi Trăng

Mã số đăng ký/Mã số thuế

Loại hình:

Ngành nghề sản xuất kinh doanh:  Dịch vụ ăn uống

Địa chỉ: 27k Ngô Thì Sỹ, P4 Đà lạt

  1. Người liên hệ:

Họ tên: Ngô Thị Thanh Huyền

Chức vụ: Quản lý

Số điện thoại: 0901 888 999

Mail:

Thời gian tuyển dung:

 

  1. Thông tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Yêu cầu

Quyền lợi

Tên công việc

Số lượng

Mô tả

Trình độ

Tin học

Ngoại ngữ

Kinh nghiệm

Tuổi

Giới tính

Nơi làm việc

Lương

Phúc lợi

Bếp chính

01

Đầu bếp cơm Việt

 

 

 

5 năm

 

Nam

Đà Lạt

Thử việc 9tr

Chính thức: 10tr

1 tháng nghỉ 1 ngày

Phụ bếp

02

 

 

 

 

 

 

Nam

Đà Lạt

Thử việc: 7tr

Chính thức: 8tr

1 tháng nghỉ 1 ngày

Tạp vụ

01

Dọn dẹp

 

 

 

 

 

Nam/nữ

Đà lạt

 

 

Thử việc : 6tr

Chính thức: 7tr

1 tháng nghỉ 1 ngày

Phục vụ

02

Phục vụ bàn

 

 

 

 

 

Nam/nữ

Đà lạt

 

 

Thử việc : 6tr

Chính thức: 7tr

1 tháng nghỉ 1 ngày

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Người cấp thông tin