Trường mầm non Thần Tiên tuyển:

  • 15/05/2023
  • 3603

Tuyển: 03 giáo viên mầm non; 03 bảo mẫu

Địa chỉ: 156 Ngô Quyền, Phường 6, Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0818.989052 - gặp cô Hương.

-Lương thỏa thuận