Trường mầm non Thần Tiên cần tuyển:

  • 24/04/2023
  • 3534

03 giáo viên mầm non;

03 bảo mẫu.

Lương thỏa thuận

Mọi chi tiết liên hệ: Trường mầm non Thần Tiên 

156 Ngô Quyền, phường 6, Đà Lạt. Điện thoại: 0818.989.052 - Cô Hương