Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Tuyển dụng:

  • 20/04/2023
  • 3724

Tuyển dụng: 3 nhân viên chăm sóc, 7 nhân viên tư vấn sản phẩm. Trình độ cao đẳng trở lên

Thời gian làm việc 8 giờ/ ngày từ thứ 2 đến thứ 7

Mức lương từ 6 triệu trở lên

Địa chỉ: 84 đường 3/2 Phường 1, Đà Lạt

Điện thoại: 091743006 (Trần Thị Hương)