CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM - DVSX PHƯƠNG ĐÔNG TUYỂN DỤNG:

  • 11/04/2023
  • 2908

Tuyển 01 kế toán tổng hợp chi nhánh

Địa chỉ: Số 30 đường Nguyên Tử Lực, Phường 8 Đà Lạt (Chi nhánh Công Ty)

Người liên hệ/ số điện thoại: 0961.32.85.95 (Hân)

Tuyển dụng

Địa điểm làm việc

Thời gian làm việc

Mô tả công việc

         Yêu cầu

Mức lương

01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI NHÁNH

Số 30 đường Nguyên Tử Lực, Phường 8 Đà Lạt

Sáng: 7h30-11h30

Chiều: 12h30-16h30

Nghỉ 1 ngày trong tuần.

Kiểm tra, đối chiếu các hạch toán của kế toán viên, cân đối sổ sách, dữ liệu chi tiết và tổng hợp trong các vấn đề nghiệp vụ phát sinh. Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho nhân viên.

Độ tuổi: sinh năm 1990 trở về trước (89,88,87…)

Kinh nghiệm: 2 năm vị trí kế toán tổng hợp.

Thỏa Thuận

 

 

 

Thống kê thông tin về NVL chính- phụ, phụ liệu, vật tư sản xuất,chi phí sản xuất giữa các giai đoạn sản xuất và chuyển giao giai đoạn, sản xuất dở dang…để tập hợp chi phí sản xuất. Phối hợp với kế toán trưởng của Công ty để tính giá thành sản xuất.

Kiểm tra thường xuyên:

+ Tình trạng xuất nhập tồn của hàng hóa, thành phẩm để kịp thời phát hiện thiếu sót trong nghiệp vụ.

+ Tình trạng xuất nhập tồn nguyên vật liệu để cung cấp số liệu cho các bộ phận có liên quan, và chịu trách luôn đảm bảo hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho đủ đáp ứng cho nhu cầu sản xuất dựa vào kế hoạch kinh doanh của bộ phận kinh doanh

Kiểm tra giám sát việc tuân thủ thực hiện các quy định, quy trình trên hệ thống phần mềm quản trị công việc Base.vn của nhân viên phòng kế toán và các bộ phận có liên quan để đảm bảo tiến độ của công việc phối hợp giữa các bên.

Chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động của bộ phận kế toán chi nhánh. Kết nối bộ phận kế toán với các bộ phận khác, phối hợp công việc để có thể vận hành toàn bộ quy trình sản xuất của cả chi nhánh từ khi nhận đơn hàng cho đến khi xuất bán thành phẩm. Triển khai thông tin nhận được từ cấp trên hoặc các bộ phận liên quan cho nhân viên trong phòng nắm bắt.

Lên kế hoach sản xuất dựa theo đơn đặt hàng của BPKD

Báo cáo nội bộ về: báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu các loại hàng tháng. Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tuần cho trưởng phòng kinh doanh dựa vào dự báo kế hoạch hàng tuần và kết quả thực hiện.

Hạch toán các khoản phân bổ chi phí (chi phí CCDC, Chi phí trả trước ngắn hạn/dài hạn….) và hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ.

Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ, đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó.

Tham gia phối hợp tổ chức công tác kiểm tra, kiểm kê tại chi nhánh

Kiến nghị và đề xuất biện pháp xử lý khi có sự cố. Lưu giữ dữ liệu kế toán theo quy định

Một số công việc, báo cáo trên Base. Tìm hiểu và vận hành được các công việc, quy trình trên Base để hỗ trợ nhân viên phòng kế toán và các phòng ban khác khi cần.

Thống kê và tổng hợp số liệu khi có yêu cầu.

Mã số thuế: 0305192514

Lĩnh vực kinh doanh: Cây giống và Hoa chậu.

Giới thiệu sơ lược về đơn vị: (Năm thành lập, số lượng lao động….): Thành lập 16 năm, hơn 100 nhân viên.