Công ty TNHH thực phẩm ASUZAC Đà Lạt Tuyển Dụng:

  • 06/04/2023
  • 4104

1. QC checher Xưởng                         (01 nữ)

2. Nhân viên nguyên liệu                    ( 01, Nam hoặc nữ)

3. Công nhân xưởng                           ( 10 nữ)

1. QC checher Xưởng

(01 nữ)

Y/c: ngành công nghệ thực Phẩm, công nghệ sau thu hoạch

2. Nhân viên nguyên liệu

( 01, Nam hoặc nữ)

Y/c: Ngành Nông học, Bảo vệ thực vật....

3. Công nhân xưởng

( 10 nữ) - Có chế độ đào tạo tại Nhật với mức lương tốt

NƠI làm việc: Nam Hiệp, Ka Đô,
Đơn Dương, Lâm Đồng

Liên hệ: MS YÊN 0397 366 995