Công ty Bảo hiểm Bảo Long Lâm Đồng tuyển dụng:

  • 06/03/2023
  • 4108

Ngành

Số lượng

Tuổi

Giới tính

Nhân viên giám định

1

23-40

Nam

Trưởng phòng Kinh doanh

1

30-55

Nam/Nữ

Nhân viên Kinh doanh

3

23-55

Nam/Nữ

Địa chỉ: 2B Đường Ba Tháng Tư, Phường 03, Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại:0986024613 gặp Nguyễn Thị Hà (Trưởng Phòng kinh doanh)

Email:ha_nt1@baohiembaolong.vn

ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ ĐĂNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO LONG LÂM ĐỒNG

Stt

Vị trí tuyển

Số lượng

Độ tuổi

Giới tính

Điều kiện dự tuyển

Mô tả công việc

Thời gian tuyển

1

Nhân viên giám định

1

23-40

Nam

 + Tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành Kinh doanh Bảo hiểm/Sửa chữa ô tô
 + Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám định bồi thường hoặc kinh doanh bảo hiêm hoặc sửa cữa ô tô
+ Có khả năng giao tiếp tốt, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt

– Tiếp nhận ý kiến phản hồi của khách hàng về việc giám định bồi thường theo hợp đồng đã ký kết với khách hàng.
 – Đầu mối giải quyết xử lý và giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến việc giám định bồi thường về các sản phẩm dịch vụ
 – Trực tiếp thẩm định hồ sơ khách hàng tại chỗ/qua hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ thẩm định và thanh toán chi phí bồi thường với khách hàng theo quy định của công ty.
 – Theo dõi, nhập liệu thông tin giám định bồi thường của khách hàng trên hệ thống nhằm đảm bảo tính chính xác, trung thực.
– Lập báo cáo định kỳ/ đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo

đến 30/06/2023

2

Trưởng phòng Kinh doanh

1

30-55

Nam/Nữ

 + Tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng trở lên,
 + Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và giữ chức vụ ở vị trí tương đương
 + Có hiểu biết tốt về các sản phẩm bảo hiểm Phi nhân thọ
+ Có khả năng giao tiếp tốt, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt
 + Có mạng lưới quan hệ rộng
 + Năng động, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
 + Thân thiện, tin cậy và có khả năng làm việc dưới áp lực

 + Marketing, giao dịch khách hàng và bán các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ.
 + Theo dõi và thực hiện các hợp đồng bảo hiểm.
 + Cập nhật thông tin khách hàng, chăm sóc khách hàng.

đến 30/06/2023

2

Nhân viên Kinh doanh

3

23-55

Nam/Nữ

 + Tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng trở lên,
 + Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ
 + Có hiểu biết tốt về các sản phẩm bảo hiểm Phi nhân thọ
+ Có khả năng giao tiếp tốt, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt
 + Có mạng lưới quan hệ rộng
 + Năng động, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
 + Thân thiện, tin cậy và có khả năng làm việc dưới áp lực

 + Marketing, giao dịch khách hàng và bán các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ.
 + Theo dõi và thực hiện các hợp đồng bảo hiểm.
 + Cập nhật thông tin khách hàng, chăm sóc khách hàng.

đến 30/06/2023