CÔNG TY BHNT PRUDENTIAL CẦN TUYỂN:

  • 06/10/2022
  • 5662

- Nhân viên văn phòng. Số lượng 5 người (trình độ CĐ trở lên); Lương 5 triệu+ các khoản khác

- Phó phòng. Số lượng 5 người (trình độ CĐ trở lên chuyên ngành quản lý); Lương 10 triệu + Các khoản khác

- Tư vấn viên. Số lượng 20 người (LĐPT tốt nghiệp 9/12 trở lên). Lương không giới hạn (theo HH + PC)

Ứng viên có thể lựa chọn địa bàn làm việc: Huyện Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, Tp Đà Lạt...

Mọi chi tiết liên hệ: Chị Thanh - Sđt: 0388.220.565

- Nhân viên văn phòng. Số lượng 5 người (trình độ CĐ trở lên); Lương 5 triệu+ các khoản khác

- Phó phòng. Số lượng 5 người (trình độ CĐ trở lên chuyên ngành quản lý); Lương 10 triệu + Các khoản khác

- Tư vấn viên. Số lượng 20 người (LĐPT tốt nghiệp 9/12 trở lên). Lương không giới hạn (theo HH + PC)

Ứng viên có thể lựa chọn địa bàn làm việc: Huyện Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, Tp Đà Lạt...

Mọi chi tiết liên hệ: Chị Thanh - Sđt: 0388.220.565