CÔNG TY CP CẤP NƯỚC TUYỀN LÂM CẦN TUYỂN:

  • 08/09/2022
  • 6722

- Kế toán công nghiệp (02 người); Kế hoạch kinh doanh (02 người);

- Nhân viên tổ chức hành chính (02 người); Hóa phân tích (03 người);

- Điện điều khiển (03 người); Cơ khí chế tạo (03 người);

- Cơ điện (03 người); Nguội sửa chữa (04 người).

Lương khởi điểm: 6 triệu/tháng (được bố trí chỗ ở)

Chi tiết liên hệ: Nhà máy nước hồ Tuyền Lâm: 124 Trần Thánh Tông, p4, Đà Lạt

Số điện thoại: 0918.200.034 - Anh Thạch

- Kế toán công nghiệp (02 người); Kế hoạch kinh doanh (02 người);

- Nhân viên tổ chức hành chính (02 người); Hóa phân tích (03 người);

- Điện điều khiển (03 người); Cơ khí chế tạo (03 người);

- Cơ điện (03 người); Nguội sửa chữa (04 người).

Lương khởi điểm: 6 triệu/tháng (được bố trí chỗ ở)

Chi tiết liên hệ: Nhà máy nước hồ Tuyền Lâm: 124 Trần Thánh Tông, p4, Đà Lạt

Số điện thoại: 0918.200.034 - Anh Thạch