CÔNG TY TNHH HOÀNG HUÂN CẦN TUYỂN:

  • 22/08/2022
  • 6471

- Thợ mộc 2 người. Lương: 12-16 triệu/tháng;

- Phụ mộc 3 người. Lương: 7-10 triệu/tháng;

- Lao động phổ thông (ưu tiên nữ). Lương 250-300 ngàn/ ngày;

- Thiết kế bản vẽ kỹ thuật: 10-12 triệu/tháng

Liên hệ số điện thoại: 0903.986.159 - Anh Hưng

 

- Thợ mộc 2 người. Lương: 12-16 triệu/tháng;

- Phụ mộc 3 người. Lương: 7-10 triệu/tháng;

- Lao động phổ thông (ưu tiên nữ). Lương 250-300 ngàn/ ngày;

- Thiết kế bản vẽ kỹ thuật: 10-12 triệu/tháng

Liên hệ số điện thoại: 0903.986.159 - Anh Hưng