Công ty cổ phần Đá Lâm Đống : Cần Tuyển

  • 02/08/2022
  • 5986

+ Quản lý sản xuất : Số lượng : 2  mức lương : 20-40 triệu/tháng/ca;+Quản lý Mỏ : Số lượng : 2 . mức lương : 15-30 triệu/tháng/ca;+Công nhân : số lượng : 80 nam/nữ , mức lương : 8-15 triệu /ca

Nơi làm việc :Lô Dm1 , khu công nghiệp  Lộc Sơn , Bảo Lộc , Lâm Đồng 

Số điện Thoai : 0984633892-0937987499 : Hiền  phòng Hành chính nhân sự.

Công ty cổ phần Đá Lâm Đống cấn tuyển : 

+ Quản lý sản xuất : Số lượng : 2  mức lương : 20-40 triệu/tháng/ca

+Quản lý Mỏ : Số lượng : 2 . mức lương : 15-30 triệu/tháng/ca

+Công nhân : số lượng : 80 nam/nữ , mức lương : 8-15 triệu /ca

 Thời Gian làm việc : 3 ca ( ca 1 : 7h đến 16h, ca 2 : 16h đến 23h.ca 3 : 23h -7h)

Mô tả công việc : điều hành khai thác mỏ đá bazan , granit

Được hưởng chế độ theo duy định .

Nơi làm việc :Lô Dm1 , khu công nghiệp  Lộc Sơn , Bảo Lộc , Lâm Đồng 

số điện Thoai : 0984633892-0937987499 : Hiền  phòng Hành chính nhân sự.