GLAMPING CẦN TUYỂN:

  • 20/06/2022
  • 5793

- Nhân viên phục vụ; (Lương thử việc: 5 triệu, chính thức: 7 triệu, bao ăn ở);- Nhân viên lễ tân. (Lương thử việc: 6 triệu, chính thức: 8 triệu, bao ăn ở)

Vui lòng liên hệ: 0981243339 - Anh Huy

- Nhân viên phục vụ (Nam, nữ làm việc theo ca, ca 1 từ 6h-14h, ca 2 từ 14h - 22h)

 (Lương thử việc: 5 triệu, chính thức: 7 triệu, bao ăn ở).

- Nhân viên lễ tân làm giờ hành chính

 (Lương thử việc: 6 triệu, chính thức: 8 triệu, bao ăn ở)

Vui lòng liên hệ: 0981243339 - Anh Huy