THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP HỌC TIẾNG NHẬT TRỰC TUYẾN

  • 17/09/2021
  • 1775

Nhằm đáp ứng nhu cầu học và nâng cao khả năng cạnh tranh cơ hội trung tuyển khi tham gia phỏng vấn đi làm việc ở Nhật Bản. Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lâm Đồng tiếp tục tổ chức tuyển sinh lớp học Trực tuyến tiếng Nhật miễn phí khóa III năm 2021