BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 8 NĂM 2021

  • 14/09/2021
  • 1884

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 8 năm 2021 là 526 người, giảm 40,69% so với cùng kỳ năm 2020 (887 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 608 người, giảm 4,85% so với cùng kỳ năm ngoái (639 người).