THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ DỊCH COVID 19

  • 02/06/2021
  • 527

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, để thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp và chủ động ngăn chặn, ứng phó kịp thời với tình trạng lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng thông báo như sau...

Các biểu mẫu đi kèm:

PHIẾU TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM (ẤN ĐỂ TẢI VỀ)

ĐỆ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (ẤN ĐỂ TẢI VỀ)

THÔNG BÁO TÌM KIẾM VIỆC LÀM (ẤN ĐỂ TẢI VỀ)