CUỘC SỐNG VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CỦA THỰC TẬP SINH TẠI NHẬT BẢN

  • 25/05/2021
  • 1405

Nhật Bản là một đất nước văn minh và tiện nghi trên thế giới. Ngày càng có nhiều người lao động trẻ chọn Nhật Bản để làm việc và đây thực sự là một trải nghiệm có tính thay đổi cuộc đời bởi khi hồi hương, không ai có thể nói rằng tôi vẫn là tôi trước đây, không hề khác xưa!